Skip to content

Học thuộc lòng Thi-thiên 133:1

Học thuộc lòng Thi-thiên 133:1

Sau khi hát bài 20, hãy tô màu trang này và học thuộc lòng Thi-thiên 133:1 để biết tại sao các buổi nhóm họp rất quan trọng.

 

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Xin Cha ban phước cho buổi nhóm họp (Bài hát 93)

Các em hãy hát theo và xem một số bạn đã làm gì để tham dự các buổi nhóm họp.