Skip to content

Cầu nguyện mọi lúc: Nhạc và lời

Cầu nguyện mọi lúc: Nhạc và lời

Các em hãy tải về lời bài hát này và cùng hát với Bảo Ngọc nhé. Hãy xem các em có thể cầu nguyện khi nào và ở đâu.

 

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Cầu nguyện mọi lúc

Video này có thể tải được và sẽ dạy các em trẻ biết rằng các em có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va khi nào và ở đâu.