Skip to content

Học thuộc Thi-thiên 83:18

Học thuộc Thi-thiên 83:18

Các em hãy tô màu và học thuộc một câu Kinh Thánh.