Skip to content

Hôm nay em có thể cầu nguyện về điều gì?

Hôm nay em có thể cầu nguyện về điều gì?

Làm thế nào mỗi ngày em có một điều mới để cầu nguyện?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Cầu nguyện mọi lúc

Video này có thể tải được và sẽ dạy các em trẻ biết rằng các em có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va khi nào và ở đâu.

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Cầu nguyện mọi lúc: Nhạc và lời

Hãy tải về bản nhạc và lời của bài hát này. Các em sẽ thích cho mà xem, nó rất dễ học!