Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Sa-lô-môn

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Sa-lô-môn. Cắt ra, gấp và giữ lại.