Skip to content

Đố vui

Phi-e-rơ làm Ta-bi-tha sống lại

Tải và in đố vui này, hãy hoàn tất tấm hình, rồi cùng với gia đình trả lời các câu hỏi.