Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bé học Kinh Thánh

Chúng ta được tạo ra thật kỳ diệu!

Đọc câu chuyện này với con. Tải bài này, rồi hãy cùng với gia đình xem các hình.