Skip to content

Ý kiến bạn trẻ

Tật hay chần chừ

Tật hay chần chừ

Các bạn trẻ nói về những trở ngại mà tật hay chần chừ gây ra và lợi ích khi hoàn thành các công việc.