Skip to content

Nếu tôi nghiện tài liệu khiêu dâm thì sao?

Nếu tôi nghiện tài liệu khiêu dâm thì sao?

Điều bạn có thể làm

 Phải hiểu chính xác tài liệu khiêu dâm là gì. Tài liệu khiêu dâm không khác gì sự chà đạp lên giá trị của một điều mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để được trân trọng. Hiểu chính xác về tài liệu khiêu dâm sẽ giúp bạn “ghét sự ác”.—Thi-thiên 97:10.

 Suy xét hậu quả. Tài liệu khiêu dâm làm mất giá trị của người làm ra nó. Nó cũng hạ thấp phẩm giá của người xem. Vì mục đích tốt, Kinh Thánh khuyên: “Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, và ẩn mình”.—Châm-ngôn 22:3.

 Lập lời hứa. Người trung thành Gióp nói: “Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng-trinh?” (Gióp 31:1). Sau đây là một số điều mà bạn có thể “lập ước”:

  •  Tôi sẽ không dùng Internet khi ở một mình.

  •  Tôi sẽ thoát ngay những trang bất ngờ hiện ra.

  •  Tôi sẽ nói với một người bạn thành thục nếu tôi tái phạm.

Tài liệu khiêu dâm tác động tích lũy—Càng xem nhiều, càng khó thoát ra

 Cầu nguyện về điều đó. Người viết Thi-thiên nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời: “Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư-không” (Thi-thiên 119:37). Đức Chúa Trời muốn bạn thành công và nếu bạn cầu nguyện với ngài thì ngài sẽ cho bạn thêm sức để làm điều đúng.—Phi-líp 4:13.

 Nói chuyện với ai đó. Chọn một người bạn để tâm tình thường là một bước quan trọng để bỏ đi tật xấu.—Châm-ngôn 17:17.

 Nhớ rằng: Mỗi lần bạn tránh được tài liệu khiêu dâm là bạn giành được chiến thắng đầy ý nghĩa. Nói với Đức Giê-hô-va về chiến thắng đó và tạ ơn ngài đã ban sức cho bạn. Khi tránh tài liệu khiêu dâm, bạn làm ngài vui lòng!—Châm-ngôn 27:11.