Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm sao tôi có thể làm hết bài tập về nhà?

Làm sao tôi có thể làm hết bài tập về nhà?

Điều bạn có thể làm

Tìm một nơi học. Tốt nhất là tránh bị phân tâm. Sử dụng một bàn học, nếu có thể được. Đừng bật ti-vi.

Thời gian giống như một con ngựa đang hăng sức—bạn phải học để kiểm soát nó

Lập thứ tự ưu tiên. Vì việc học của bạn là quan trọng nên hãy quyết tâm làm bài tập về nhà trước.

Đừng trì hoãn. Hãy có một thời khóa biểu nhất định cho việc làm bài tập về nhà và theo sát thời khóa biểu đó.

Có kế hoạch. Hãy quyết định xem bạn muốn làm bài nào trước, rồi đến bài tiếp theo, v.v. Ghi những điều đó ra giấy và quy định thời gian cho mỗi bài. Hãy đánh dấu vào mỗi bài khi bạn làm xong.

Nghỉ giải lao. Nếu bạn thấy mình mất tập trung thì hãy dừng lại nghỉ một chút. Nhưng bạn hãy trở lại làm bài càng sớm càng tốt.

Hãy tự tin. Hãy nhớ rằng, thường thường một học sinh giỏi hay một học sinh kém thì không tùy thuộc vào sự thông minh mà tùy thuộc vào sự chăm chỉ của người đó (Châm-ngôn 10:4). Bạn có thể thành công trong việc học. Hãy cố gắng nỗ lực thì bạn sẽ gặt hái những phần thưởng.