Skip to content

Học Kinh Thánh

Coi chừng tính ghen tị!

Hãy học từ lời tường thuật trong Kinh Thánh về Mi-ri-am và A-rôn. Tải bài, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, và hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động!