Skip to content

Học Kinh Thánh

Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho Ê-xê-chia

Tìm hiểu xem làm thế nào Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Ê-xê-chia bằng một phép lạ. Hãy tải bài này, đọc câu chuyện trong Kinh Thánh và làm cho lời tường thuật trở nên sống động!