Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thiên sứ trưởng Mi-chen là ai?

Thiên sứ trưởng Mi-chen là ai?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Mi-chen, hay một số tôn giáo gọi là “Tổng lãnh thiên thần Micae”, là tên của Chúa Giê-su trước và sau khi ngài sống trên đất. * Mi-chen đã tranh cãi với Sa-tan về thi thể của Môi-se. Trong dịp khác, Mi-chen giúp một thiên sứ mang thông điệp của Đức Chúa Trời đến với nhà tiên tri Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 10:13, 21; Giu-đe 9). Mi-chen sống đúng với tên của mình, nghĩa là “Ai giống như Đức Chúa Trời?”, qua việc bênh vực quyền cai trị của Đức Chúa Trời và chống lại các kẻ thù của Đức Chúa Trời.​—Đa-ni-ên 12:1; Khải huyền 12:7.

Hãy xem xét tại sao hợp lý khi kết luận rằng Chúa Giê-su là thiên sứ trưởng Mi-chen.

  • Mi-chen là “thiên sứ trưởng” (Giu-đe 9). Tước hiệu “thiên sứ trưởng” chỉ xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh. Trong cả hai trường hợp, cụm từ này được dùng dưới dạng số ít. Điều này cho thấy chỉ có một thiên sứ mang tước hiệu đó. Một trong hai câu Kinh Thánh ấy nói rằng Chúa Giê-su khi được sống lại “sẽ từ trời xuống, ban lệnh với giọng thiên sứ trưởng” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Chúa Giê-su có “giọng thiên sứ trưởng” bởi vì ngài thiên sứ trưởng Mi-chen.

  • Mi-chen chỉ huy một đạo binh thiên sứ. “Mi-chen cùng các thiên sứ của mình chiến đấu với con rồng”, là Sa-tan (Khải huyền 12:7). Mi-chen có uy quyền rất lớn trong cõi thần linh vì ngài được gọi là “một trong các quan-trưởng đầu nhứt” và “quan-trưởng lớn” (Đa-ni-ên 10:13, 21; 12:1). Ông David E. Aune, một học giả nghiên cứu về Tân ước nói rằng những tước hiệu này cho biết Mi-chen là “đấng chỉ huy đội quân thiên sứ”.

    Chỉ có một tên khác được đề cập trong Kinh Thánh nói về đấng có quyền trên một đạo binh thiên sứ. Kinh Thánh miêu tả “Chúa Giê-su từ trời xuất hiện với các thiên sứ hùng mạnh của ngài trong ngọn lửa, khi ngài báo thù” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8; Ma-thi-ơ 16:27). Chúa Giê-su “đã lên trời...; Đức Chúa Trời khiến các thiên sứ, bậc cầm quyền và các thế lực đều phục tùng đấng ấy [Chúa Giê-su]” (1 Phi-e-rơ 3:21, 22). Thật vô lý nếu nghĩ rằng Đức Chúa Trời lập Chúa Giê-su và Mi-chen làm hai thủ lĩnh đối đầu nhau để chỉ huy các thiên sứ thánh. Thay vì thế, sẽ hợp lý hơn khi kết luận rằng cả hai tên gọi Giê-su và Mi-chen đều cùng nói đến một đối tượng.

  • Mi-chen “sẽ đứng lên” trong thời kỳ khốn khổ chưa từng thấy trong lịch sử (Đa-ni-ên 12:1, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Trong sách Đa-ni-ên, cụm từ “đứng lên” thường được dùng để nói đến một vị vua trỗi dậy và hành động quyết liệt (Đa-ni-ên 11:2-4, 21, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Chúa Giê-su Ki-tô, được nhận biết là “Lời của Đức Chúa Trời”, sẽ hành động với cương vị “Vua của các vua” để đánh tan tất cả các kẻ thù của Đức Chúa Trời và bảo vệ dân Đức Chúa Trời (Khải huyền 19:11-16). Trong giai đoạn của “hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có loài người cho tới nay chưa hề xảy ra”, Chúa Giê-su sẽ làm điều đó.​—Ma-thi-ơ 24:21, 42.

^ đ. 3 Trong Kinh Thánh, đôi khi người ta được gọi bằng các tên khác, chẳng hạn Gia-cốp cũng được gọi là Y-sơ-ra-ên, Phi-e-rơ được gọi là Si-môn và Tha-đê được gọi là Giu-đa.​—Sáng-thế Ký 49:1, 2; Ma-thi-ơ 10:2, 3; Mác 3:18; Công vụ 1:13.