Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh có nói gì về việc phá thai không?

Kinh Thánh có nói gì về việc phá thai không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Sự sống là thiêng liêng trước mặt Đức Chúa Trời, thậm chí ngài xem phôi thai là một sinh thể riêng biệt. Vua Đa-vít được soi dẫn để viết về Đức Chúa Trời như sau: “Mắt Chúa đã thấy thể-chất vô-hình của tôi” (Thi-thiên 139:16). Đức Chúa Trời nói rằng một người phải chịu trách nhiệm nếu làm thai nhi bị tổn thương. Thế nên, theo quan điểm của Đức Chúa Trời, giết một thai nhi là giết người.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; 21:22, 23.

Tuy nhiên, nếu lúc sinh con gặp tình trạng nguy cấp buộc vợ chồng phải chọn giữ lại mạng sống người mẹ hay con thì sao? Trong trường hợp này, vợ chồng phải quyết định giữ lại mạng sống của ai.