Skip to content

Ma-quỉ có thật không?

Ma-quỉ có thật không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Có, Ma-quỉ hay Kẻ Quỷ Quyệt có thật. Hắn là “kẻ cai trị thế gian này”, một tạo vật thần linh trở nên độc ác và phản nghịch Đức Chúa Trời (Giăng 14:30; Ê-phê-sô 6:11, 12). Kinh Thánh cho biết cá tính của Kẻ Quỷ Quyệt dưới các tên và sự miêu tả như:

Không là đặc tính của sự xấu xa

Một số người xem Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt chỉ là một đặc tính của sự xấu xa nằm bên trong chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi lại cuộc đối thoại của Đức Chúa Trời và Sa-tan. Đức Chúa Trời thì hoàn hảo nên hẳn ngài không nói chuyện với phần xấu xa của chính ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Gióp 2:1-6). Tương tự thế, Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-su, là đấng không có tội (Ma-thi-ơ 4:8-10; 1 Giăng 3:5). Thế nên, Kinh Thánh cho thấy Kẻ Quỷ Quyệt có thật và không chỉ là hiện thân của sự xấu xa.

Chúng ta có nên ngạc nhiên khi nhiều người không tin Kẻ Quỷ Quyệt là có thật? Dĩ nhiên không, vì Kinh Thánh nói Sa-tan dùng sự lừa gạt hầu đạt mục đích của hắn (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10). Một trong những mánh khóe thâm độc nhất là làm mù tâm trí người ta để họ không thấy sự hiện hữu của hắn.—2 Cô-rinh-tô 4:4.

Các quan niệm sai khác về Kẻ Quỷ Quyệt

Quan niệm sai: Lu-xi-phe là tên khác của Kẻ Quỷ Quyệt.

Sự thật: Từ Hê-bơ-rơ trong một số bản dịch Kinh Thánh được dịch là “Lu-xi-phe” có nghĩa “con trai của sáng sớm” (Ê-sai 14:12). Bối cảnh cho thấy từ này ám chỉ đến triều đại, hay các vua của Ba-by-lôn mà Đức Chúa Trời sẽ hạ xuống vì tính tự cao của nó (Ê-sai 14:4, 13-20). Cụm từ “con trai của sáng sớm” được dùng để châm biếm triều đại Ba-by-lôn sau khi nó bị lật đổ.

Quan niệm sai: Sa-tan làm việc cho Đức Chúa Trời với tư cách “công tố viên”.

Sự thật: Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không phụng sự ngài. Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt chống đối và vu khống những người phụng sự Đức Chúa Trời.​—1 Phi-e-rơ 5:8; Khải huyền 12:10.