Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Linh hồn là gì?

Linh hồn là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Từ “linh hồn” trong nhiều bản dịch Kinh Thánh được dịch từ chữ Hê-bơ-rơ là neʹphesh và chữ Hy Lạp là psy·kheʹ. Từ Hê-bơ-rơ này có nghĩa đen là “một sinh vật thở” và từ Hy Lạp có nghĩa “một sinh vật sống” *. Vì vậy, điều được nhiều bản dịch Kinh Thánh gọi là “linh hồn” không ám chỉ đến điều gì đó bên trong, vẫn tồn tại sau khi thể xác chết, nhưng muốn nói đến toàn bộ sinh vật. Hãy xem làm sao Kinh Thánh cho thấy “linh hồn” chính là toàn bộ con người ấy:

A-đam không được ban cho một linh hồn​—ông “trở nên một linh hồn sống”

  • Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông đầu tiên là A-đam, Kinh Thánh nói: “Người trở nên một linh hồn sống” (Sáng-thế Ký 2:7, Bản Dịch Mới). A-đam không được ban cho một linh hồn​—ông trở nên một linh hồn sống, tức một người.

  • Theo nguyên ngữ, từ neʹphesh hoặc psy·khe’ [“ai”, “ngươi” hoặc “người”] có thể làm việc, thèm ăn, ăn uống, vâng theo luật pháp và đụng đến xác chết (Lê-vi Ký 5:2; 7:20; 23:30; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:20; Rô-ma 13:1). Những hoạt động này liên quan đến toàn bộ con người.

“Linh hồn” có bất tử không?

Không, theo Kinh Thánh, “linh hồn” có thể chết. Có nhiều câu Kinh Thánh cho thấy điều được gọi là “linh hồn” không bất tử. Sau đây là vài thí dụ:

“Linh hồn” có thể là “sự sống”

Kinh Thánh cũng dùng từ “linh hồn” để nói đến “sự sống”. Chẳng hạn, Gióp 33:22 dùng từ Hê-bơ-rơ cho “linh-hồn” (neʹphesh) tương đương với “sự sống”. Tương tự thế, Kinh Thánh cho thấy linh hồn, tức sự sống của một người, có thể bị nguy hiểm hoặc không còn.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 4:19; Các Quan Xét 9:17; Phi-líp 2:30.

Việc dùng từ “linh hồn” như trên giúp chúng ta hiểu những câu Kinh Thánh nói là linh hồn “gần trút” hoặc “hầu xuất rồi” (Sáng-thế Ký 35:18; Nguyễn Thế Thuấn). Hình ảnh này ám chỉ sự sống của một người sắp chấm dứt. Một số bản dịch đã dịch cụm từ này nơi Sáng-thế Ký 35:18 là Ra-chên “hấp-hối”, hoặc theo Các Giờ Kinh Phụng Vụ là “bà thở hắt ra”.

Niềm tin về linh hồn bất tử bắt nguồn từ đâu?

Các đạo thuộc khối Ki-tô giáo tin linh hồn bất tử lấy sự dạy dỗ này từ triết lý Hy Lạp cổ đại, chứ không phải từ Kinh Thánh. Bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica) cho biết: “Khi Kinh Thánh đề cập chữ ‘linh hồn’ thì từ này liên quan đến hơi thở và không gì cho thấy có sự phân biệt giữa linh hồn vô hình và thể xác. Các ý niệm của Ki-tô giáo về phần hồn và phần xác tách rời nhau là bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại”.

Đức Chúa Trời không chấp nhận những triết lý của loài người, như niềm tin về linh hồn bất tử, hòa vào những dạy dỗ của ngài. Thay vì thế, Kinh Thánh cảnh báo: “Đừng để bất cứ ai giam cầm anh em bằng các triết lý cùng những tư tưởng gian trá và rỗng tuếch theo truyền thống của loài người”.​—Cô-lô-se 2:8.

^ đ. 3 Xem The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, trang 659, và Lexicon in Veteris Testamenti Libros, trang 627. Nhiều bản dịch Kinh Thánh dịch từ neʹphesh và psy·kheʹ tùy theo ngữ cảnh, dùng những từ như “linh hồn”, “sự sống”, “người”, “sinh vật” hoặc “thân thể”.