Skip to content

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình?

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh đề cập đến việc xăm mình chỉ một lần nơi Lê-vi Ký 19:28: “Các ngươi... không được xăm mình” (Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Đức Chúa Trời đưa ra chỉ thị này cho dân Y-sơ-ra-ên, nên tách biệt họ khỏi các dân xung quanh xăm tên hoặc biểu tượng các vị thần trên da của họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:2). Dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không buộc theo Luật pháp dành cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng nguyên tắc của luật pháp ấy cũng đáng được xem xét.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên xăm hoặc xiên da?

Các câu Kinh Thánh sau đây có thể giúp bạn lý luận vấn đề này:

  • “Người nữ hãy... khiêm tốn” (1 Ti-mô-thê 2:9). Nguyên tắc này áp dụng cho phụ nữ lẫn đàn ông. Chúng ta nên tôn trọng cảm giác của người khác và không thu hút sự chú ý quá nhiều đến mình.

  • Một số người muốn chứng tỏ sự khác biệt hoặc tính độc lập, còn người khác thì muốn khẳng định có quyền trên thân thể của mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh khuyến khích tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó chính là phụng sự ngài với lý trí” (Rô-ma 12:1). Dùng “lý trí” để xem xét tại sao bạn muốn xăm mình. Nếu chỉ vì bạn muốn theo mốt thời thượng hoặc để chứng tỏ mình thuộc một nhóm nào đó, hãy nhớ là cảm xúc của bạn có thể thay đổi nhưng hình xăm thì không. Việc xem xét động cơ có thể giúp bạn quyết định khôn ngoan.—Châm-ngôn 4:7.

  • “Các ý-tưởng của người cần-mẫn dẫn đến sự dư-dật; còn những kẻ khờ-dại chỉ chạy đến điều thiếu-thốn” (Châm-ngôn 21:5). Quyết định xăm mình thường vội vàng, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến các mối quan hệ và việc làm. Hơn nữa việc xóa bỏ hình xăm có thể tốn tiền và đau đớn. Cuộc nghiên cứu—cũng như ngành công nghiệp xóa hình xăm đang nở rộ—cho thấy rằng đa số những người đã xăm mình ước chi mình đừng làm.