Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh có tường thuật chính xác về cuộc đời Chúa Giê-su không?

Kinh Thánh có tường thuật chính xác về cuộc đời Chúa Giê-su không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Người viết Kinh Thánh là Lu-ca nói về lời tường thuật của mình liên quan đến cuộc đời Chúa Giê-su: “Tôi cũng đã tìm hiểu chính xác mọi việc từ lúc bắt đầu”.—Lu-ca 1:3.

Một số người cho rằng lời tường thuật về cuộc đời Chúa Giê-su trong các sách Phúc âm, tức các sách của những người sống cùng thời với ngài là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, đã bị thay thế vào thế kỷ thứ tư.

Tuy nhiên, một mảnh có giá trị của sách Phúc âm Giăng được phát hiện tại Ai Cập vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, mảnh này được gọi là Giấy cói Rylands 457 (P52) và được lưu giữ tại thư viện John Rylands ở Manchester, Anh Quốc. Nội dung của mảnh này là Giăng 18:31-33, 37, 38 trong bản Kinh Thánh hiện đại.

Đây là mảnh chép tay xưa nhất của phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Nhiều học giả cho rằng nó được viết vào khoảng năm 125 công nguyên, chỉ chừng 25 năm sau khi sứ đồ Giăng qua đời. Khi người ta so sánh mảnh này với các bản sao mới hơn thì thấy chúng gần như giống nhau.