Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có phải Kinh Thánh là quyển sách chứa đựng sự khôn ngoan của loài người?

Có phải Kinh Thánh là quyển sách chứa đựng sự khôn ngoan của loài người?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh chứa đựng nhiều câu nói khôn ngoan. Nhưng hãy lưu ý điều mà chính Kinh Thánh khẳng định: “Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời” (2 Ti-mô-thê 3:16). Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ lời khẳng định ấy. Chúng ta hãy xem những điểm sau:

  • Không ai có thể bác bỏ tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh.

  • Những người viết Kinh Thánh là những người chân thật và viết Kinh Thánh với tấm lòng thẳng thắn. Sự ngay thẳng khiến cho phần viết của họ đáng tin cậy.

  • Kinh thánh có một chủ đề chính: Biện minh cho quyền cai trị của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và Nước Trời sẽ hoàn tất ý định của ngài.

  • Dù đã được viết cách đây hàng ngàn năm nhưng Kinh Thánh không mắc phải những ý tưởng sai lầm về khoa học rất phổ biến vào thời xa xưa.

  • Những bằng chứng lịch sử có thẩm quyền chứng minh rằng những lời tiên tri, hay tiên đoán, của Kinh Thánh đều thành sự thật.