Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Họ quý trọng Kinh Thánh

Họ quý trọng Kinh Thánh

Michael Servetus, William Tyndale và những người khác đã hy sinh rất nhiều vì lòng yêu mến đối với sự thật Kinh Thánh.