Skip to content

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Tài nhào lộn trên không của ruồi giấm

Tài nhào lộn trên không của ruồi giấm

Ai từng thử cũng đều biết là rất khó đập được ruồi. Loài côn trùng này có tốc độ phản ứng nhanh như chớp giúp chúng dễ dàng bay đi.

Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng có một loại ruồi, tên là ruồi giấm, có khả năng chuyển hướng như chiếc phi cơ chiến đấu, nhưng nhanh hơn nhiều. Theo giáo sư Michael Dickinson, từ lúc sinh ra loại ruồi này “đã có tài bay điêu luyện. Việc đó chẳng khác nào một em bé mới sinh mà đã tự biết cách lái khi được đặt trong buồng lái của một phi cơ chiến đấu”.

Các nhà nghiên cứu đã quay lại cảnh nhào lộn trên không của ruồi giấm và tính được vận tốc đập cánh của nó là 200 lần/giây. Tuy nhiên, chỉ cần một lần đập cánh, nó có thể nghiêng mình và chuyển hướng để trốn thoát.

Tốc độ phản xạ của ruồi giấm thì sao? Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng khi bị đe dọa, ruồi giấm có thể phản ứng nhanh gấp 50 lần so với một cái chớp mắt của con người. Ông Dickinson giải thích: “Trong chớp nhoáng, ruồi giấm có thể thực hiện phép tính vô cùng phức tạp để xác định mối nguy hiểm và tìm đường trốn thoát tốt nhất”.

Làm thế nào bộ não bé xíu của ruồi giấm có thể thực hiện được những việc như vậy? Đây là một điều bí ẩn mà các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu.

Ruồi giấm có thể chuyển hướng trong chớp nhoáng để trốn thoát

Bạn nghĩ sao? Khả năng nhào lộn trên không của ruồi giấm là do tiến hóa? Hay do được thiết kế?