Đi đến nội dung

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Cách sinh vật sử dụng năng lượng

Cách sinh vật sử dụng năng lượng

Những loài sinh vật khác nhau sử dụng năng lượng theo những cách vô cùng hiệu quả.