Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Quan hệ bằng miệng có thật sự là quan hệ tình dục không?

Quan hệ bằng miệng có thật sự là quan hệ tình dục không?

 Theo một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng phân nửa người trong cuộc thăm dò từ 15 đến 19 tuổi đã từng quan hệ bằng miệng. Bà Sharlene Azam, tác giả của sách Oral Sex Is the New Goodnight Kiss, cho biết: “Nếu nói chuyện với giới trẻ [về quan hệ bằng miệng], chúng sẽ nói rằng đó là chuyện nhỏ. Thật ra, chúng không xem đó là quan hệ tình dục”.

 Bạn nghĩ sao?

 Hãy trả lời “có” hoặc “không” cho các câu hỏi dưới đây.

 1.   Sau khi quan hệ bằng miệng, cô gái có thể mang thai không?

  1.  

  2.   Không

 2.   Quan hệ bằng miệng có nguy hại cho sức khỏe không?

  1.  

  2.   Không

 3.   Quan hệ bằng miệng có thật sự là quan hệ tình dục không?

  1.  

  2.   Không

 Sự thật thế nào?

 Đối chiếu câu trả lời của bạn với đáp án dưới đây.

 1.   Sau khi quan hệ bằng miệng, cô gái có thể mang thai không?

   Đáp án: Không. Đó là một lý do mà nhiều người đã kết luận sai rằng quan hệ bằng miệng là điều vô hại.

 2.   Quan hệ bằng miệng có nguy hại cho sức khỏe không?

   Đáp án: Có. Người quan hệ bằng miệng có thể nhiễm viêm gan (A hoặc B), bệnh sùi mào gà, lậu, mụn giộp, HIV và giang mai.

 3.   Quan hệ bằng miệng có thật sự là quan hệ tình dục không?

   Đáp án: Có. Bất cứ hành vi nào liên quan đến cơ quan sinh dục của người khác, trong đó có việc quan hệ tình dục, quan hệ bằng miệng, hậu môn và sờ mó bộ phận sinh dục của người khác, đều là quan hệ tình dục.

 Tại sao quan trọng?

 Hãy xem vài câu Kinh Thánh liên quan đến đề tài quan hệ tình dục bằng miệng.

 Kinh Thánh nói: “Ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải... tránh khỏi sự gian dâm”.​—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3.

 Từ nguyên thủy được dịch là “gian dâm” muốn nói đến mọi hành vi quá thân mật với người không phải người hôn phối, trong đó có việc quan hệ tình dục, quan hệ bằng miệng, hậu môn và sờ mó bộ phận sinh dục của người khác. Người gian dâm sẽ chuốc lấy hậu quả thảm thương, đau lòng nhất là làm tổn hại đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời.​—1 Phi-e-rơ 3:12.

 Kinh Thánh nói: “Ai gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình”.​—1 Cô-rinh-tô 6:18.

 Quan hệ bằng miệng làm tổn hại đến thể xác và tâm linh. Nó cũng gây tổn thương về cảm xúc. Sách Talking Sex With Your Kids nói: “Không phải chỉ có việc giao hợp tự nhiên mới khiến một người mang cảm giác bị lạm dụng, hối tiếc hoặc dễ bị tấn công, mà... bất cứ hình thức tình dục sai trái nào cũng có thể khiến một người mang các cảm giác ấy. Quan hệ tình dục là quan hệ tình dục”.

 Kinh Thánh nói: “Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con, đấng dạy dỗ con hầu con được ích”.​—Ê-sai 48:17.

 Bạn có tin rằng luật pháp của Đức Chúa Trời về tính dục thật sự mang lại lợi ích cho mình không? Hay bạn cho rằng chúng bó buộc bạn? Để giúp bạn trả lời các câu hỏi này, hãy nghĩ đến một đường xa lộ đông đúc có đặt các biển giới hạn tốc độ, đèn giao thông và biển báo dừng lại. Bạn xem những điều này là bảo vệ mình hay bó buộc mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn và những người tham gia giao thông phớt lờ đèn giao thông và các biển báo ấy?

Luật giao thông hạn chế sự tự do của bạn nhưng sẽ bảo vệ bạn. Tương tự, luật pháp của Đức Chúa Trời đặt ra giới hạn cho bạn, nhưng sẽ bảo vệ bạn

 Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cũng như thế. Nếu phớt lờ các tiêu chuẩn ấy, chắc chắn bạn sẽ lãnh hậu quả (Ga-la-ti 6:7). Sách Sex Smart cho biết: “Càng phủ nhận niềm tin, chuẩn mực đạo đức mà bản thân biết là đúng và vẫn đâm đầu vào làm những điều xấu, thì bạn càng mất đi lòng tự trọng”. Trái lại, nếu sống phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ là người có đạo đức thật. Hơn nữa, bạn sẽ giữ được lương tâm trong sạch.​—1 Phi-e-rơ 3:16.