Đi đến nội dung

Tôi thích người cùng giới—Có phải tôi bị đồng tính?

Tôi thích người cùng giới—Có phải tôi bị đồng tính?

 Không hề!

 Thực tế: Trong nhiều trường hợp, cảm giác thích người cùng giới chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn.

 Đó là điều mà Lisette, 16 tuổi, người từng thích một bạn nữ nhận xét. Em nói: “Nhờ môn sinh học trong trường, em nhận ra là trong những năm mới lớn, lượng nội tiết tố có thể biến đổi thất thường. Em nghĩ nếu nhiều bạn trẻ hiểu hơn về cơ thể của họ, họ sẽ biết rằng cảm giác thích người cùng giới chỉ là tạm thời và họ sẽ không thấy áp lực phải trở thành người đồng tính”.

Mọi người trẻ đều phải lựa chọn—chấp nhận quan điểm tình dục suy đồi của thế gian hay theo tiêu chuẩn đạo đức cao trong Lời Đức Chúa Trời

 Nhưng nếu cảm giác thích người cùng giới không chỉ là tạm thời thì sao? Đức Chúa Trời có ác không khi bảo những ai thích người cùng giới không được đồng tính luyến ái?

 Nếu bạn trả lời có cho câu hỏi thứ hai thì bạn nên biết là cách lý luận như thế dựa trên khái niệm lệch lạc rằng con người phải chiều theo ham muốn tình dục của họ. Kinh Thánh đề cao con người khi quả quyết rằng họ có thể chọn không chiều theo ham muốn tình dục sai trái.​—Cô-lô-se 3:5.

 Quan điểm Kinh Thánh không phải là vô lý. Kinh Thánh đòi hỏi người ham muốn đồng tính luyến ái lẫn người thích người khác giới “tránh khỏi sự gian dâm” (1 Cô-rinh-tô 6:18). Sự thật là hàng triệu người thích người khác giới muốn làm theo tiêu chuẩn Kinh Thánh đã tự chủ dù họ phải đối mặt với cám dỗ ra sao đi nữa. Vì vậy, những ai có khuynh hướng thích người cùng giới cũng có thể làm được như thế nếu thật lòng muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời.​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19.