Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Truyền đạo 3:11—“Mọi thứ ngài làm đều tốt đẹp, đúng kỳ của nó”

Truyền đạo 3:11—“Mọi thứ ngài làm đều tốt đẹp, đúng kỳ của nó”

 “Mọi thứ ngài làm đều tốt đẹp, đúng kỳ của nó. Ngài còn đặt sự vĩnh cửu trong lòng loài người; dù thế, họ không bao giờ hiểu thấu từ đầu đến cuối công việc Đức Chúa Trời đã làm”.—Truyền đạo 3:11, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được”.—Truyền đạo 3:11, Bản Truyền thống.

Ý nghĩa của Truyền đạo 3:11

 “Mọi thứ ngài làm đều tốt đẹp, đúng kỳ của nó”. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “tốt đẹp” cũng có thể nói đến vẻ đẹp về thể chất hay bề ngoài. Từ này cũng có thể được dịch là “đâu vào đó” hoặc “thích hợp” (Truyền đạo 3:11, chú thích). Những công việc tốt đẹp của Đức Chúa Trời không chỉ là mọi điều ngài tạo ra mà còn bao hàm mọi điều ngài làm để thực hiện ý muốn ngài.​—Đa-ni-ên 2:21; 2 Phi-e-rơ 3:8; Khải huyền 4:11.

 “Ngài còn đặt sự vĩnh cửu trong lòng loài người”. Đức Chúa Trời tạo ra con người để sống mãi mãi (Thi thiên 37:29). Thế nên, điều hợp lý là ngài cũng đặt ước muốn đó trong lòng họ. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đầu tiên là A-đam và Ê-va đã cãi lời Đức Chúa Trời; hậu quả là họ cùng con cháu phải gánh chịu cái chết (Sáng thế 3:17-19; Rô-ma 5:12). Nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ “thỏa mãn ước muốn của mọi loài sống”, kể cả ước muốn sống mãi mãi của con người (Thi thiên 145:16). Kinh Thánh cho biết ngài đã làm gì để mở đường cho con người có lại triển vọng sống mãi mãi.—Rô-ma 6:23.

 “Họ không bao giờ hiểu thấu từ đầu đến cuối công việc Đức Chúa Trời đã làm”. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sâu thẳm và rộng lớn đến mức Kinh Thánh nói rằng “không ai dò ra được” (Rô-ma 11:33). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẵn lòng tiết lộ ý định của ngài cho những người muốn làm đẹp lòng ngài.​—A-mốt 3:7.

Văn cảnh của Truyền đạo 3:11

 Sách Truyền đạo do Sa-lô-môn viết. Ông là một vị vua của Y-sơ-ra-ên xưa và nổi tiếng vì có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Sách này chứa đựng lời khuyên thực tế cho biết điều gì thật sự đáng công trong đời sống và điều gì là vô ích (Truyền đạo 1:2, 3; 2:1, 17; 7:1; 12:1, 13). Nơi chương 3, Sa-lô-môn nói đến một số chu trình liên tục thường diễn ra trong đời sống. Một số hoạt động khác nhau cũng được nhắc đến (Truyền đạo 3:1-8, 10). Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do để chọn tham gia vào những hoạt động nào và làm thế khi nào (Phục truyền luật lệ 30:19, 20; Giô-suê 24:15). Sa-lô-môn cho biết chỉ khi con người hợp tác với ý định của Đức Chúa Trời và tôn trọng “kỳ định”, tức lịch trình, của ngài thì họ mới có thể thật sự vui hưởng thành quả của công lao mình. Sa-lô-môn gọi điều đó là “món quà của Đức Chúa Trời”.—Truyền đạo 3:1, 12, 13.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Truyền đạo.