Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Ma-thi-ơ 6:34—“Chớ lo lắng chi về ngày mai”

Ma-thi-ơ 6:34—“Chớ lo lắng chi về ngày mai”

 “Chớ bao giờ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai. Ngày nào có đủ nỗi khổ của ngày đó”.​—Ma-thi-ơ 6:34, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày nấy”.—Ma-thi-ơ 6:34, Ghi-đê-ôn.

Ý nghĩa của Ma-thi-ơ 6:34

 Chúa Giê-su, đấng nói những lời ấy, trấn an người nghe rằng họ không cần quá lo lắng về các vấn đề của tương lai. Thay vì vậy, họ sẽ được lợi ích nếu lo cho các vấn đề từng ngày một.

 Chúa Giê-su không có ý nói rằng chúng ta phải tránh nghĩ về ngày mai hoặc hoạch định cho tương lai (Châm ngôn 21:5). Nhưng ngài muốn giúp chúng ta không lo lắng thái quá về những điều có thể xảy ra vào ngày mai. Những nỗi lo lắng ấy có thể cướp đi niềm vui của chúng ta và khiến mình mất tập trung vào công việc phải làm. Dù hôm nay chúng ta lo lắng về vấn đề của tương lai thì cũng không thể giải quyết được. Ngoài ra, những điều chúng ta lo lắng thường không xảy ra hoặc không tệ như mình nghĩ.

Văn cảnh của Ma-thi-ơ 6:34

 Những lời ấy của Chúa Giê-su nằm trong Bài giảng trên núi, được ghi lại nơi Ma-thi-ơ chương 5-7. Trong bài giảng đó, Chúa Giê-su giải thích rằng việc quá lo lắng không thể cải thiện hoặc kéo dài sự sống (Ma-thi-ơ 6:27). Ngài cũng nói rằng khi đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống, chúng ta không cần quá lo lắng về ngày mai. Đức Chúa Trời chăm sóc cho cây cối và thú vật, nên ngài cũng sẽ chăm sóc cho những ai thờ phượng ngài.—Ma-thi-ơ 6:25, 26, 28-33.

Hãy đọc Ma-thi-ơ chương 6 cùng với các chú thích và phần đối chiếu.