Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giăng 3:16​—“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”

Giăng 3:16​—“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”

 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu”.—Giăng 3:16, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời”.—Giăng 3:16, Đặng Ngọc Báu.

Ý nghĩa của Giăng 3:16

 Đức Chúa Trời yêu thương và muốn chúng ta sống mãi mãi. Chính vì thế, ngài đã phái Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô xuống trái đất. Khi sống trên đất, Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều việc quan trọng. Một trong số đó là dạy các môn đồ về Cha ngài là Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 1:3). Một việc khác là ngài đã hy sinh mạng sống mình cho nhân loại. Để đạt được sự sống vĩnh cửu, chúng ta phải đặt đức tin nơi Chúa Giê-su.

 Qua những lời “Đức Chúa Trời... đã ban Con một của ngài”, chúng ta thấy rõ tình yêu thương bao la ngài dành cho nhân loại. a Chúa Giê-su là con đặc biệt của Đức Chúa Trời. Như thế nào? Chỉ mình Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra (Cô-lô-se 1:17). Ngài là “con đầu tiên trong tất cả các tạo vật” (Cô-lô-se 1:15). Mọi tạo vật khác, bao gồm cả thiên sứ, đều được tạo ra qua Chúa Giê-su. Dù vậy, Giê-hô-va b Đức Chúa Trời sẵn sàng cho người con yêu dấu nhất của ngài xuống thế để “phục vụ người khác và hiến mạng sống... làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-su chịu đau đớn và hy sinh mạng sống để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗisự chết di truyền từ người đàn ông đầu tiên là A-đam.​—Rô-ma 5:8, 12.

 Thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su bao hàm nhiều hơn việc chỉ tin nơi ngài hay thừa nhận những gì ngài đã làm cho mình. Chúng ta phải chứng minh đức tin của mình nơi Con Đức Chúa Trời bằng cách vâng lời và noi theo dấu chân ngài (Ma-thi-ơ 7:24-27; 1 Phi-e-rơ 2:21). Kinh Thánh cho biết: “Ai thể hiện đức tin nơi Con sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu; ai không vâng lời Con sẽ không thấy sự sống”.—Giăng 3:36.

Văn cảnh của Giăng 3:16

 Chúa Giê-su nói những lời này khi đang nói chuyện với nhà lãnh đạo Do Thái giáo là Ni-cô-đem (Giăng 3:1, 2). Trong cuộc trò chuyện đó, Chúa Giê-su tiết lộ những chi tiết về Nước Đức Chúa Trời c và việc “sinh lại” (Giăng 3:3). Ngài cũng báo trước về cái chết của mình. “Con Người cũng phải bị treo lên [trên cây cột] thể ấy, hầu cho ai tin ngài thì có được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:14, 15). Sau đó, ngài nhấn mạnh rằng nhờ tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời mà nhân loại có cơ hội nhận được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su kết luận bằng cách cho biết để nhận được sự sống ấy, chúng ta cần thể hiện đức tin và làm những điều mà Đức Chúa Trời hài lòng.—Giăng 3:17-21.

a Từ Hy Lạp monogenes, dịch là “con một”, được định nghĩa là “có một và duy nhất,... chỉ có một trong số những cái cùng loại, độc nhất vô nhị”.—Xem sách A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, trang 658.

b Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.

c Nước Đức Chúa Trời, cũng được gọi là “Nước Trời”, là một chính phủ trên trời (Ma-thi-ơ 10:7; Khải huyền 11:15). Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Đấng Ki-tô làm Vua của Nước ấy. Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:10). Để biết thêm thông tin, xin xem bài “Nước Đức Chúa Trời là gì?”.