Đi đến nội dung

Trò chuyện

Dành thời gian chất lượng cho nhau

Vợ chồng có thể khó trò chuyện cho dù ở trong cùng phòng. Làm thế nào vợ chồng có thể tận dụng thời gian bên nhau?

Làm sao để làm chủ thiết bị điện tử?

Thiết bị điện tử có thể củng cố hoặc làm suy yếu hôn nhân. Nó ảnh hưởng ra sao đến hôn nhân của bạn?

Làm sao để bàn bạc các vấn đề?

Đàn ông và phụ nữ có cách giao tiếp khác nhau. Hiểu được những bất đồng có thể giúp bạn bớt bực bội.

Làm sao để thương lượng?

Bốn bước quan trọng sau có thể giúp bạn và người hôn phối tránh cãi vã, và cùng nhau tìm giải pháp.

Làm sao đẩy mạnh sự hòa thuận trong gia đình?

Sự khôn ngoan trong Kinh Thánh có thể tạo lại được sự hòa thuận không? Hãy xem những người đã áp dụng Kinh Thánh nói gì.

Làm sao chấm dứt “chiến tranh lạnh”?

Làm thế nào hai người giận đến mức nhất quyết không ai nói chuyện, và họ có thể làm gì để giải quyết mối bất hòa?

Làm thế nào để kiểm soát cơn giận?

Mất tự chủ vì tức giận hoặc kìm nén cơn giận có thể gây hại cho sức khỏe. Vậy bạn có thể làm gì khi người hôn phối làm bạn tức giận?

Làm sao để ngừng tranh cãi?

Bạn và người hôn phối luôn tranh cãi? Hãy xem các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp hôn nhân của bạn thế nào.

Làm sao tránh lời gây tổn thương?

Bạn có thể làm gì nếu lời gây tổn thương đã ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng?

Làm sao nói lời xin lỗi?

Nói sao nếu tôi không hoàn toàn có lỗi?

Tha thứ là thế nào?

Tại sao khó tha thứ đến thế? Hãy xem làm sao Kinh Thánh có thể giúp.

Vấn đề của gia đình có con riêng

Làm sao các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp cha mẹ kế giữ mối quan hệ tốt với bạn bè, người thân và ngay cả vợ/chồng cũ?