Đi đến nội dung

Quản lý tiền bạc

Làm sao để sống với mức chi tiêu thấp hơn?

Việc thu nhập giảm đột ngột có thể gây ra căng thẳng, nhưng những bí quyết dựa trên sự khôn ngoan trong Kinh Thánh có thể giúp bạn sống với mức chi tiêu thấp hơn.

Cách quản lý tiền bạc

Sự tin tưởng và chân thật đóng vai trò nào?

Vấn đề tiền bạc và nợ nần—Kinh Thánh có thể giúp không?

Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng bốn lời khuyên trong Kinh Thánh có thể giúp bạn đối phó với vấn đề tài chính.

Làm sao để quản lý tiền bạc?

Tài chính gia đình là gốc rễ của nhiều cuộc tranh cãi. Tìm sự giúp đỡ từ Kinh Thánh về cách giải quyết vấn đề về tiền bạc.

Làm sao để quản lý chi tiêu?

Đừng đợi đến khi cháy túi mới xem xét lại thói quen tiêu tiền của mình. Hãy học cách quản lý chi tiêu trước khi điều đó xảy ra.

Đối phó với nợ nần

Gia đình có thể làm gì khi dường như không thể thoát khỏi cảnh nợ nần?