Skip to content

Video về Kinh Thánh—Những dạy dỗ quan trọng

Các bài học qua video ngắn trả lời những câu hỏi quan trọng như: “Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất? Khi chết, điều gì xảy ra? Tại sao có đau khổ?”.

Vũ trụ bắt nguồn từ đâu?

Lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo thường bị hiểu lầm, thậm chí bị xem là chuyện thần thoại. Những điều Kinh Thánh nói có đáng tin không?

Đức Chúa Trời có tên không?

Đức Chúa Trời có nhiều tước hiệu như Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa. Nhưng tên riêng của ngài xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Thánh

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

Có đúng không nếu gọi một cuốn sách do con người viết là Lời Đức Chúa Trời? Kinh Thánh chứa đựng ý tưởng của ai?

Kinh Thánh có phải là chân lý?

Nếu Đức Chúa Trời là Tác giả của Kinh Thánh thì sách này phải khác biệt với mọi sách từ xưa đến nay.

Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất?

Trái đất của chúng ta tràn đầy những tạo vật tuyệt đẹp. Trái đất được đặt cách mặt trời một khoảng cách vừa đúng, có độ nghiêng ổn định và quay với tốc độ hợp lý. Tại sao Đức Chúa Trời bỏ ra nhiều nỗ lực đến thế để tạo ra trái đất?

Khi chết, điều gì xảy ra?

Kinh Thánh hứa rằng sẽ có một thời kỳ mà nhiều người chết được sống lại, giống như La-xa-rơ.

Địa ngục có thật không?

Kinh Thánh nói rằng vì “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” nên ngài sẽ không bao giờ hành hạ người ta bởi những lỗi lầm trong quá khứ.

Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không?

Chúa Giê-su và Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là một không? Hay là hai đấng riêng biệt?

Tại sao Chúa Giê-su chết?

Có lẽ bạn từng nghe rằng ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng có thật là sự hy sinh của một người sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu người không?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Trong thời gian làm thánh chức, Chúa Giê-su dạy về Nước Đức Chúa Trời nhiều hơn mọi chủ đề khác. Trong nhiều thế kỷ, các môn đồ của ngài cầu xin cho Nước Trời đến.

Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị năm 1914

Hơn 2.600 năm trước, Đức Chúa Trời khiến cho một vị vua quyền lực có giấc mơ mang ý nghĩa tiên tri, và giấc mơ ấy đang ứng nghiệm ngày nay.

Thế giới đã thay đổi kể từ năm 1914

Tình trạng thế giới và thái độ của người ta kể từ năm 1914 cho thấy rõ các lời tiên tri trong Kinh Thánh về “những ngày sau cùng” đang được ứng nghiệm.

Tại sao có đau khổ?

Kinh Thánh cho chúng ta lời giải đáp thỏa đáng và an ủi.

Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt?

Nhiều người nghĩ rằng tôn giáo nào cũng tốt.

Đức Chúa Trời có chấp nhận việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không?

Hình tượng có giúp chúng ta đến gần đấng mà mình không thấy không?

Đức Chúa Trời có chấp nhận mọi lời cầu nguyện không?

Ngài có nhậm lời cầu nguyện của một người cờ bạc không? Hay lời cầu nguyện của một người chồng hôm trước bạo hành vợ, rồi hôm sau lại xin ngài ban phước?