Skip to content

BÀI HỌC QUA VIDEO

Giới thiệu các sách trong Kinh Thánh

Những bài học qua video ngắn cung cấp thông tin quý báu về bối cảnh và nội dung của các sách trong Kinh Thánh. Hãy dùng những bài học này để giúp việc đọc và học Kinh Thánh cá nhân phong phú hơn.

Giới thiệu về sách Sáng thế

Sách Sáng thế cho chúng ta biết thông tin quan trọng về nguồn gốc của loài người cũng như nguyên nhân của sự đau khổ và cái chết.

Giới thiệu về sách Xuất Ai Cập

Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và tổ chức họ thành một nước được dâng cho ngài.

Giới thiệu về sách E-xơ-ra

Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa giải phóng dân ngài khỏi sự lưu đày ở Ba-by-lôn và khôi phục sự thờ phượng thật tại Giê-ru-sa-lem.

Giới thiệu về sách Nê-hê-mi

Sách Nê-hê-mi trong Kinh Thánh chứa đựng các bài học quý giá cho những người thờ phượng chân chính ngày nay.

Giới thiệu về sách Ê-xơ-tê

Những sự kiện đầy kịch tính vào thời Ê-xơ-tê sẽ giúp bạn vững tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời có khả năng giải cứu dân ngài ngày nay.

Giới thiệu về sách Gióp

Tất cả những ai yêu mến Đức Giê-hô-va đều sẽ bị thử thách. Lời tường thuật của sách Gióp giúp chúng ta tin chắc rằng mình có thể giữ lòng trung kiên và ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va.

Giới thiệu về sách Thi-thiên

Sách Thi-thiên ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va, giúp đỡ và an ủi những người yêu mến ngài và cho thấy thế giới này sẽ thay đổi thế nào qua Nước của ngài.

Giới thiệu về sách Châm-ngôn

Tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho hầu hết mọi khía cạnh trong đời sống, từ việc mua bán cho đến các vấn đề gia đình.

Giới thiệu về sách Truyền-đạo

Vua Sa-lô-môn nêu bật những điều thật sự có ý nghĩa trong đời sống và so sánh chúng với những điều đi ngược lại sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Nhã-ca

Tình yêu không lay chuyển của nàng Su-la-mít với chàng chăn chiên được miêu tả là “ngọn lửa của Đức Giê-hô-va”. Tại sao?

Giới thiệu về sách Ê-sai

Sách Ê-sai chứa đựng những lời tiên tri chính xác có thể củng cố đức tin của bạn nơi Đức Giê-hô-va, là đấng thực hiện các lời hứa và Đức Chúa Trời của sự giải cứu.

Giới thiệu về sách Giê-rê-mi

Giê-rê-mi trung thành gắn bó với nhiệm vụ được giao bất kể khó khăn. Hãy suy nghĩ gương mẫu của ông có ý nghĩa gì đối với các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay.

Giới thiệu về sách Ai ca

Sách Ai ca do Giê-rê-mi viết. Sách này miêu tả nỗi đau buồn về việc Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt và cho thấy sự ăn năn đưa đến sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Ê-xê-chi-ên

Ê-xê-chi-ên khiêm nhường và can đảm thực thi mọi nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao, dù khó khăn đến mức nào. Gương của ông rất có ý nghĩa với chúng ta ngày nay.

Giới thiệu về sách Đa-ni-ên

Đa-ni-ên cùng những người bạn đã giữ trung thành với Đức Giê-hô-va trong mọi hoàn cảnh. Gương của họ cùng sự ứng nghiệm của các lời tiên tri có thể đem lại lợi ích cho chúng ta ngay bây giờ, trong thời kỳ cuối cùng này.

Giới thiệu về sách Ô-sê

Sách tiên tri Ô-sê chứa đựng những bài học quan trọng về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người phạm tội biết ăn năn và về cách thờ phượng mà ngài đòi hỏi.

Giới thiệu về sách Giô-ên

Giô-ên tiên tri về “ngày của Đức Giê-hô-va” sắp đến và cho biết cách để được sống sót. Lời tiên tri của ông càng cấp thiết vào thời nay.

Giới thiệu về sách A-mốt

Đức Giê-hô-va đã dùng người đàn ông khiêm nhường này để thực hiện một công việc quan trọng. Chúng ta rút được bài học quý giá nào qua gương của A-mốt?

Giới thiệu về sách Áp-đia

Đây là sách ngắn nhất trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Sách tiên tri này đưa ra hy vọng và đảm bảo rằng vương quyền của Đức Giê-hô-va sẽ được biện minh.

Giới thiệu về sách Giô-na

Nhà tiên tri này đã nhận sự sửa dạy, thi hành nhiệm vụ và được dạy bài học quan trọng về tình yêu thương thành tín và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của ông sẽ động đến lòng anh chị.

Giới thiệu về sách Mi-chê

Lời tiên tri được soi dẫn này giúp chúng ta càng tin chắc rằng những gì Đức Giê-hô-va đòi hỏi luôn phải lẽ và hữu ích.

Giới thiệu về sách Na-hum

Sách tiên tri này giúp chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn làm ứng nghiệm lời ngài và cung cấp sự an ủi cho tất cả những ai tìm kiếm sự bình an và sự cứu rỗi mà Nước Trời đem lại.

Giới thiệu về sách Ha-ba-cúc

Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn biết thời điểm tốt nhất và cách tốt nhất để giải cứu dân của ngài.

Giới thiệu về sách Xô-phô-ni

Tại sao chúng ta phải cẩn thận để không nghĩ rằng ngày phán xét của Đức Giê-hô-va sẽ không đến?

Giới thiệu về sách Ha-gai

Sách này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời lên trên lợi ích cá nhân.

Giới thiệu về sách Xa-cha-ri

Nhiều lời tiên tri và khải tượng được soi dẫn đã củng cố dân của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Những lời tiên tri ấy tiếp tục đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va hỗ trợ chúng ta.

Giới thiệu về sách Ma-la-chi

Đây là sách tiên tri về các nguyên tắc không thay đổi, lòng thương xót và tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Sách này cũng chứa đựng bài học quan trọng cho những tình huống thời nay.

Giới thiệu về sách Ma-thi-ơ

Tìm hiểu những điểm cơ bản của sách Kinh Thánh này, sách đầu tiên trong bốn Phúc âm.

Giới thiệu về sách Mác

Lời tường thuật nơi sách Mác cho chúng ta thấy phần nào sự cai trị của Chúa Giê-su trong tương lai với tư cách là Vua Nước Trời.

Giới thiệu về sách Lu-ca

Phúc âm Lu-ca chứa đựng một số thông tin độc đáo nào?

Giới thiệu về sách Giăng

Lời tường thuật của Giăng nêu bật tình yêu thương của Chúa Giê-su dành cho nhân loại, gương khiêm nhường của ngài và việc ngài được nhận diện là Đấng Mê-si, vị Vua tương lai của Nước Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Công vụ các sứ đồ

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu nỗ lực đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ. Sách Công vụ có thể giúp anh chị gia tăng lòng sốt sắng và nhiệt huyết dành cho thánh chức.

Giới thiệu về sách Rô-ma

Sách này chứa đựng lời khuyên được soi dẫn cho thấy tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va và việc cần thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô.

Giới thiệu về sách 1 Cô-rinh-tô

Lá thư của Phao-lô chứa đựng lời khuyên về sự hợp nhất, sự thanh sạch về đạo đức, tình yêu thương và niềm tin nơi sự sống lại.

Giới thiệu về sách 2 Cô-rinh-tô

Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” làm vững mạnh và nâng đỡ các tôi tớ ngài.

Giới thiệu về sách Ga-la-ti

Lá thư của Phao-lô gửi cho các tín đồ ở Ga-la-ti cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Lá thư này có thể giúp mọi tín đồ chân chính giữ trung thành.

Giới thiệu về sách Ê-phê-sô

Lá thư này nêu bật ý định của Đức Chúa Trời là mang lại sự bình an và hợp nhất qua Chúa Giê-su Ki-tô.

Giới thiệu về sách Phi-líp

Việc chúng ta đứng vững trước thử thách có thể thôi thúc người khác kiên định.

Giới thiệu về sách Cô-lô-se

Chúng ta có thể làm Đức Giê-hô-va hài lòng bằng cách áp dụng những gì mình học, sẵn lòng tha thứ nhau và nhìn nhận địa vị cũng như uy quyền của Chúa Giê-su.

Giới thiệu về sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Chúng ta cần giữ tỉnh thức về thiêng liêng, “xem xét mọi điều để biết chắc”, “không ngừng cầu nguyện” và khuyến khích nhau.

Giới thiệu về sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca

Phao-lô điều chỉnh lại quan điểm sai về ngày Đức Giê-hô-va đến và ông khuyến khích anh em đứng vững trong đức tin.

Giới thiệu về sách 1 Ti-mô-thê

Sứ đồ Phao-lô viết lá thư 1 Ti-mô-thê để nêu rõ một số thủ tục liên quan đến việc tổ chức trong hội thánh và cảnh báo về những dạy dỗ sai lầm và lòng ham tiền.

Giới thiệu về sách 2 Ti-mô-thê

Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê chu toàn thánh chức.

Giới thiệu về sách Tít

Lá thư Phao-lô gửi cho Tít đề cập những vấn đề trong các hội thánh ở Cơ-rết và điều kiện về thiêng liêng để được bổ nhiệm làm trưởng lão.

Giới thiệu về sách Phi-lê-môn

Lá thư ngắn nhưng có tác động mạnh mẽ này chứa đựng những bài học thực tế về sự khiêm nhường, nhân từ và tha thứ.

Giới thiệu về sách Hê-bơ-rơ

Sự thờ phượng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô dựa vào những điều lớn hơn là đền thờ trên đất và các con sinh tế.

Giới thiệu về sách Gia-cơ

Gia-cơ dùng những hình ảnh sống động để dạy về những nguyên tắc quan trọng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Giới thiệu về sách 1 Phi-e-rơ

Lá thư thứ nhất của Phi-e-rơ khuyến khích chúng ta sốt sắng trong công việc và trút hết mọi lo lắng cho Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách 2 Phi-e-rơ

Lá thư thứ hai của Phi-e-rơ khuyến khích chúng ta giữ trung thành trong khi chờ đợi trời mới và đất mới.

Giới thiệu về sách 1 Giăng

Thư của Giăng cảnh báo chúng ta về những kẻ chống lại Đấng Ki-tô và giúp chúng ta nhận thấy nên và không nên yêu điều gì.

Giới thiệu về sách 2 Giăng

Thư thứ hai của Giăng nhắc chúng ta cần tiếp tục bước theo chân lý và đề phòng những kẻ lừa gạt.

Giới thiệu về sách 3 Giăng

Thư thứ ba của Giăng dạy chúng ta một bài học ý nghĩa về việc tín đồ đạo Đấng Ki-tô thể hiện lòng hiếu khách.

Giới thiệu về sách Giu-đe

Giu-đe vạch trần âm mưu của những kẻ cố lừa gạt và làm bại hoại tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Giới thiệu về sách Khải huyền

Hãy xem các khải tượng sống động trong sách Khải huyền miêu tả Nước Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành ý định của ngài đối với nhân loại và trái đất như thế nào.

Tìm hiểu thêm

SÁCH & SÁCH MỎNG

Kinh Thánh—Thông điệp nào cho nhân loại?

Thông điệp chính của Kinh Thánh là gì?