Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Sống cho vừa lòng Đức Chúa Trời (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 12 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Làm thế nào những người bạn của Đức Chúa Trời có thể giữ lòng trung thành với ngài bất chấp thử thách? Hãy xem Kinh Thánh dạy gì.