Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Sống cho vừa lòng Đức Chúa Trời (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 12 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Con người có thể nào làm bạn với Đức Chúa Trời không? Hãy xem câu trả lời đầy an ủi của Kinh Thánh.