Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Các tạo vật thần linh ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 10 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Xem xét những gì Kinh Thánh dạy về các thiên sứ, cả những thiên sứ trung thành lẫn không trung thành với Đức Chúa Trời.