Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ? (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 11 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Xem xét tại sao Đức Chúa Trời cho phép có sự đau khổ và làm sao việc này biểu lộ sự khôn ngoan ngài.