Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 15 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Có phải tất cả các tôn giáo đều đẹp lòng Đức Chúa Trời? Làm sao bạn có thể nhận ra tôn giáo chân chính?