Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Sự thật về Đức Chúa Trời (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 1 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem tại sao việc biết và dùng danh Đức Chúa Trời là quan trọng.