Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về sự sống (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 13 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem xét Kinh Thánh dạy gì về việc lạm dụng máu và trường hợp duy nhất máu được dùng để có thể cứu mạng chúng ta.