Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Những người chết ở đâu? (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 6 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Tại sao người đàn ông đầu tiên là A-đam đã chết? Có phải cái chết là ý định của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không? Khám phá lời giải đáp của Kinh Thánh.