Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Phải chăng chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt”? (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Kinh Thánh có báo trước diễn biến tích cực nào trong “ngày sau-rốt” không? Điều tốt đẹp nào sẽ xảy ra sau đó? Hãy xem Kinh Thánh nói gì.