Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (PHẦN THỰC HÀNH)

Phải chăng chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt”? (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem lý do tại sao chúng ta có thể tin chắc mình đang sống trong “ngày sau-rốt”.