Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Nước Đức Chúa Trời là gì? (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 8 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Xem tại sao những người cai trị Nước Trời có đủ phẩm chất để thực hiện vai trò của họ.