Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Hãy giữ lập trường về sự thờ phượng thật (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 16 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Đức Chúa Trời có chấp nhận việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không? Nói sao về việc tổ chức sinh nhật và những ngày lễ tôn giáo? Hãy xem xét nguyên tắc Kinh Thánh nói gì về những vấn đề này.