Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Kinh Thánh—Quyển sách từ Đức Chúa Trời (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 2 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem tại sao Kinh Thánh là món quà độc nhất vô nhị từ Đức Chúa Trời.