Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Hy vọng thật cho những người thân đã mất (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem việc đau buồn khi người thân qua đời có bình thường không, cũng như cách Đức Chúa Trời sẽ biến nỗi đau buồn ấy thành niềm vui mừng.