Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Hy vọng thật cho những người thân đã mất (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem những lý do vững chắc để tin nơi sự sống lại.