Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 19 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Điều gì thúc đẩy một tín đồ yêu thương ngài?