Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 19 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Sau khi biết sự thật về Đức Chúa Trời, điều gì sẽ giúp bạn đến gần ngài? Làm thế nào bạn có thể giữ vững tình yêu thương dành cho ngài?