Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Cách xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 14 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Gương của Chúa Giê-su giúp ích cho cha mẹ và con cái như thế nào?