Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Chúa Giê-su Ki-tô là ai? (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 4 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem xét những lý do dựa trên Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-su không ngang hàng với Đức Chúa Trời.